Stimati domni,

Dorim să vă comunicăm o serie de observații pe marginea unei propuneri de modificare a legii 295 /2004 privind regimul armelor și munițiilor, inițiat de domnii deputați Ninel Peia și Mădălin Voicu, referitor la deținerea și folosirea armelor de agrement.
La elaborarea unor acte normative, regulamente, legi etc. ar trebui să se aibă în vedere mai multe criterii: necesitatea unei asemenea legi, domeniul de reglementare, modul practic de aplicare, impactul social, costurile de aplicare în raport cu rezultatele, pe scurt un studiu de impact. Ori, din toate punctele de vedere acest proiect de modificare pe lângă că impune restricții suplimentare inutile în condițiile în care avem cea mai restrictivă lege a armelor din UE, mai este și păguboasă.
Vă semnalăm faptul că nota de fundamentare este slab argumentată și se bazează pe presupuneri redactate în necunoștință de cauză.

Astfel, propunerea domnilor deputați sună astfel:
”1. La articolul 65, alin. (4) se modifică și va avea urmă torul cuprins:

(4) Armele sau dispozitivele neletale destinate agrementului și tirului sportiv pot fi folosite doar în spații destinate sportului, respectiv baze sportive sau poligoane special amenajate pentru aceste activități și fără a pune în pericol integritatea corporală sau viața persoanelor și animalelor.”

Argumente:
1.Modul în care legea 295 reglementează acest aspect este suficient, nefiind necesare reglementări suplimentare:

” Art. 65: Folosirea armelor utilitare si de agrement
(4)Armele sau dispozitivele neletale destinate agrementului si tirului sportiv pot fi folosite în spatii delimitate care nu sunt accesibile publicului sau în spatii special amenajate sau semnalizate, în astfel de conditii încât sa nu puna în pericol integritatea corporala sau viata persoanelor.”

Expresia: ”… în astfel de conditii încât sa nu puna în pericol integritatea corporala sau viata persoanelor….„ Include toate situațiile periculoase, inclusiv pe criterii de distanțe, de siguranță, de împrejmuiri, de semnalizări, nu sunt accesibile publicului, deci nu au ce să pună în pericol, astfel că precizările suplimentare sunt superflue.

2. Afirmația conform căreia:
”Datorită caracteristicilor aceste arme pot deveni letale și totodată pot deveni ușor unelte de braconaj.„
Aruncă asupra tuturor practicanților disciplinelor de tir cu arcul suspiciunea de ”braconieri„. În accepțiunea domnilor deputați, toți practicanții acestei discipline sunt potențiali infractori și numai lipsa de mijloace ne împiedică să săvârșim infracțiuni. Infracțiunea de braconaj nu face obiectul legii 295/2004 ci al legii 407/2006 actualizată, privind vânătoarea și protecția fondului cinegetic. Astfel, braconaj=acţiunea desfăşurată în vederea obţinerii aceloraşi efecte ca şi prin acţiunea de vânătoare, fără a fi îndeplinite condiţiile legale pentru desfăşurarea acesteia din urmă; Infracțiunea este definită, incriminată și sancționată de o lege specifică, nefiind necesare alte reglementări. Faptul că aceste arme pot devein unelte de braconaj îl putem extinde și asupra cablului de la frâna de bicicletă (pentru lațuri), armelor cu aer comprimat, a bateriei auto cu bobina de inducție(la pește) etc, în acest caz devenind necesare legi pentru reglementarea deținerii și folosirii acestora.

3. ” Deasemenea prin natura acestor sporturi care atrag grupuri mari deoameni, în care se folosesc tehnici și tactici militare, echipamente militare, acestea ar trebui supravegheate și monitorizate, urmărindu-se păstrarea caracterului sportiv„

Domnii deputați ar trebui sa știe că activitatea de airsoft este o activitate de agrement, care în forma în care se practică nu are obligatoriu caracter sportiv și folosește ”replici de arme tip airsoft„ care așa cum sunt definite în legea 295 sunt obiecte pentru agrement. În această situație nu considerăm necesar să fim înregimentați într-o formă de activitate organizată și controlată. Eventualul caracter ilegal al acestor activități este oricum monitorizat de către serviciile de informații. Și ca să-i liniștim pe domnii deputați, îi informăm că foarte mulți practicanți de airsoft sunt persoane ce fac parte din sistem (poliție, armată, poliție de frontieră, ISU), care prin aceste activități își perfecționează abilitățile. Pe de altă parte, în condițiile în care serviciul militar nu mai e obligatoriu, activitatea de airsoft oferă gratuit statului beneficii prin formarea la tineri a unor abilități și deprinderi benefice. Este evident că inițiatorul acestui proiect de modificare face aluzii la eventuale activități de instruire paramilitară. În această situație îi sugerăm să studieze statutul, programul și activitățile asociațiilor Cercetașii României, unde printre alte activități am văzut și orientare turistică, tir cu arcul și arma AC, tiroliana, cursuri de supraviețuire etc, uniforme impuse, formații de adunare și de deplasare, ierarhie de tip militar.

4. Activitatea de airsoft se desfășoară după reguli stricte, asumate în mod conștient și voluntar de către toți practicanții, impuse de către comunitate, care nu acceptă încălcări. Faptul că practicantul de airsoft trebuie să accepte o disciplină strictă este un lucru benefic, ducând la formarea și modelarea pozitivă a caracterelor, dezvoltarea spiritului de achipă, fair-play, abilități tehnice și trăsături morale superioare, dezvoltă abilități tehnice și fizice ce întregesc profilul unui om modern.
Prin această propunere se dorește extinderea unui control nejustificat asupra oricăror activități, transformarea româniei într-un stat polițienesc.

5. În altă ordine de idei, se dorește revenirtea la forma inițială a legii 295/2004, formă pe care legiuitorul a considerat oportun să o modifice ulterior, deoarece restricțiile privind folosirea armelor cu aer comprimat au fost considerate nejustificate. Prin această inițiativă se propune mdodificarea modificării, revenirea la forma precedentă. Armele cu aer comprimat, arme neletale cu destinația tir sportiv supuse autorizării, pot fi folosite în spații delimitate care nu sunt accesibile publicului sau în spații special amenajate sau semnalizate, în astfel de conditii încât sa nu puna în pericol integritatea corporala sau viata persoanelor, cu alte cuvinte în propria curte sau în incinte similare. Atunci, cum putem să considerăm replicile airsoft atât de periculoase încât să necesite măsuri suplimentare de siguranță? Și este absurd ca pentru niște obiecte ce pot fi achizitionate chiar și de la magazinele de jucării să fim obligați să construim poligoane.

6. În nici o țară UE, armele și obiectele din acestă categorie nu sunt supuse vre-unei forme de restricționare în afara celor ce se găsesc și în legea 295/2004, iar impunerea unor restricții suplimentare nu sunt în concordanță cu afirmațiile privind armonizarea legislației din România cu legislația UE.

Poziția noastră nu este împotriva practicării acestor discipline într-un cadru organizat, dar suntem împotriva impunerii acestui cadru. Dorim ca această disciplină să poată fi practicată liber în condițiile pe care legea 295/2004 le stabilește, lăsând la alegerea fiecăruia dacă optează pentru o formă regimentată ce-și desfășoară activitatea în paralel. Deocamdată discutăm despre o activitate de agrement. Ea poate deveni activitate ”sportivă” numai atunci când se va desfășura după regulamente elaborate de federațiile de specialitate. Ori aceste federații nu se pot înființa fără cluburi sportive sau în lipsa unor norme de amenajare a poligoanelor specifice. Pentru crearea unor federații este necesară recunoașterea activității ca disciplină sportivă. Este ca și cum nu poți pracrtica alpinismul, motociclismul, skiul, decât în cadru organizat pentru că sunt discipline periculoase. În practicarea fiecărei discipline, sportive sau nu, există pericole și riscuri pe care fiecare și le asumă, la fel ca și traversatul străzii. Nu considerăm că trebuie să vină legiuitorul să ne poarte de grijă.
Airsoftul și tirul cu arcul sunt discipline de agrement și dorim să le practicăm neângrădit, fără a fi obligați să ne înregimentăm, atunci când dorim, binențeles cu respectarea prevederilor legale pe care le considerăm suficiente.

Următoarele aliniate ale art. 65 din lege întregește în mod rezonabil și de bun simț cadrul în care aceste replici pot fi deținute, transportate și folosite, astfel că orice ale alte restricții, contrar argumentelor sunt inutile și abuzive.

(5)Sunt interzise portul si folosirea armelor sau dispozitivelor neletale prevazute la alin. (4) în locuri publice.
(6)Armele sau dispozitivele neletale prevazute la alin. (1)-(4) pot fi transportate de la domiciliul, resedinta sau, dupa caz, locul de rezidenta al detinatorului la locul unde urmeaza sa se desfasoare activitatile pentru care sunt destinate, numai daca acestea sunt tinute în husa, bagaj ori ambalaj si nu sunt încarcate cu munitie.
Un alt aspect ce trebuie avut în vedere este faptul că nici până astăzi nu au fost elaborate normele de aplicare a legii după modificările efectuate. Unul din motive este că după redactarea normelor acestea trebuie să treacă prin procedurile de avizare la diverse ministere și comisii. De fiecare dată când aceste norme erau gata de publicare, apărea o nouă propunere de modificare a legii. După efectuarea modificărilor, normele trebuiau să-și reia circuitul procedurilor de avizare, astfel că apariția normelor a fost tărăgănată mai mult de patru ani. Și după modificările prezentei propuneri se vor pierde mai multe luni pentru obținerea avizelor.
În concluzie, vă rugăm să analizați argumentele noastre și să respingeți proiectul de modificare a legii 295/2004 ca fiind nenecesare și menite să impună noi restricții, dar și sarcini suplimentare serviciilor arme.

Stancu Vili
Președinte A.N.D.A.

Propunerea o găsiti AICI
Întâmpinarea noastră, in format doc, AICI